Noutati
La data de 31.05.2010 s-a finalizat implementarea proiectului “Canalizarea - o axioma a mediului sanatos” – extindere retea canalizare si statie de pompare in comuna Faraoani, judetul Bacau, finantat in cadrul Programului Phare 2005 Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele proiritare de mediu.

Puteti citi textul intregului document urmand acest link .
Despre noi

Asezare geografica

Comuna Faraoani este situată în partea estică a României, în zona centrală a Moldovei, pe dealurile din partea dreaptă a culoarului Siretului, la aproximativ 14 km. depărtare, spre sud-vest de municipiul Bacău.

În componenţa comunei Faraoani intră astăzi satele: Faraoani (centrul administrativ al comunei) şi Valea Mare (în partea nordică a satului Faraoani, de-a lungul pârâului Valea Mare).

Fiecare dintre ele are în componenţă mai multe sectoare de sat. Astfel, în Faraoani acestea sunt: Cacova Mare, Cacova Mică, Moghioroş şi Costişa sau Costiţa, iar în Valea Mare: Valea Dragă, Valea de Jos, Valea de Sus şi Valea Schitului. Asupra tuturor ne vom opri mai detaliat în capitolul dedicat organizării teritorial-administrative.

În vecinătatea comunei Faraoani se află comuna Cleja în partea de sud, satul Valea Seacă în partea nordică, satul Galbeni spre est şi o întinsă zonă de dealuri şi păduri spre vest.

Faţă de principalele căi de comunicaţie, comuna Faraoani se găseşte la aproximativ 2 km. de şoseaua naţională E.85 şi la aproximativ 4 km. depărtare de calea ferată cu gara : "Halta Siret".

Formele de relief sunt variate de ses pana la dealuri colinare, comuna avand toate categoriile de teren:agricol, neagricol si vegetatie forestiera.

Comuna se invecineaza cu:

  • SUD:    com. Cleja;
  • NORD:  com. Nicolae Balcescu;
  • EST:     com. Tamasi;
  • VEST:   corn. Helegiu si Livezi. 

Comuna Faraoani are o populatie de 5785 de locuitori, cu 1653 de gospodarii,  raspandite pe o suprafata de 3892 ha (din care 1624 arabil).

 

Sate componente

Actuala comună Faraoani este formată din două sate: Faraoani şi Valea Mare. Iniţial a existat un singur sat, anume Faraoani, aşezat la gura văii pârâului Valea Mare, în jurul bisericii din cimitirul de astăzi.

Această stare de fapt s-a prelungit până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, când, datorită unor conjuncturi nefavorabile, de natură mai ales politică, vatra veche a satului a fost părăsită, formându-se două noi aşezări, una pe partea dreaptă a pârâului Valea Mare, pe vatra de astăzi a satului Faraoani, cealaltă în fundul văii pârâului Valea Mare, în vatra actuală a satului omonim, situaţie care persistă până în zilele noastre.

Cu toate acestea, vatra veche nu a fost total abandonată, aici rămânând atât biserica, cât şi cimitirul din jur, folosite deopotrivă de locuitorii celor două noi aşezări.

În documente, întâlnim începând cu sfârşitul secolului al XVII-lea, alături de toponimul Faraoani, altele noi, date de noii emigranţi ardeleni, ceea ce denotă amploarea numerică a acestora de vreme ce reuşesc să-şi impună noile denumiri. Aceste toponime sunt: Cacova (centrul satului Faraoani), Valea Mare ( Nagy Patak-Pârâul Mare), Valea Dragă, Magyaros, Costişa, toate cu corespondenţe transilvane.

În comuna Faraoani de astăzi există ca trupuri ale moşiei: Cacova Mare, Cacova Mică, Costişa (toate în satul Faraoani), respectiv: Valea de Jos, Valea de Sus, Valea Dragă, Valea Schitului (toate în satul Valea Mare).

 

Cultura

Prima atestare documentara a satului Faraoani o avem dintr-o scriere alui Dimitrie Cantemir "Discriptie Moldave" unde se spune ca Stefan cel Mare dupa lupta de a Baia cu Matias Corvin (1467) a adus prizonieri unguri si i-a impartit pe la boieri.

Biserica de lemn din cimitir dateaza din acele timpuri. Ea a fost mult timp centrul cultural al comunei. Chiar si astazi este atractie pentru multi turisti si cunoscatori de munumente istorice.

Biblioteca comunala in forma ei actuala fiinteaza din anul 1950 cand a fost constituita din cateva donatii si cu contributia edililor locului care au dorit sa aiba in comun un izvor de cultura pentru cetateni. Azi biblioteca comunala Faraoani detine un fond de carte de 14.125 volume si in curand va primi un nou sediu. Biblioteca organizeaza impreuna cu scoala diferite manifestare culturale cu ocazia sarbatorilor nationale si in colaborare cu biserica diferite manifestari religioase.

 

Economie

In localitate functioneaza urmatoarele unitati ecomonice:

  • Comert - 21 unitati (Societati comerciale cu capital privat.)
  • Agricultura - 5 unitati (Societati agricole infiintate la L36/1991 - nu activeaza deoarece nu au terenuri in proprietate sau arendate.)
  • Intreprinzatori particulari - 6 unitati (Intreprinzatorii particulari se ocupa de prestari servicii catre populatie cum ar fi: morarit, cizmarie, transport, tamplarie, fierarie, comert, etc.)
Cautare
Fotografii
Site realizat de Logitech